Að setja sér markmið

 

Verkefnin hér fyrir neðan er hægt að nota á ýmsan hátt, sem hópaverkefni, heimaverkefni osv.frv.  Sum eru þróuð í samvinnu við kennaranema í HÍ og önnur hefur Fjármálavit fengið til afnota frá áhugasömum kennurum.

Spurningar

Spurningar úr köflum í bókinni Fyrstu skref í fjármálum – svör við spurningum.

Notandanafn:

fjarmalavit@fjarmalavit.is

Lykilorð: fjarmalavit22

Verkefni

Að setja sér markmið 

 

Markmið – að nemendur þekki hugtök launaseðils og átti sig á helstu    réttindum og skyldum launþega.

 

*Skólar geta óskað eftir að fá sendan til sín hugtakaleik á plöstuðum spjöldum með því að senda póst á fjarmalavit@fjarmalavit.is

Launaseðillinn

Hvað kosta ég?

Traust fjármál

Fleiri verkefni

Verkefnahefti kennara

Hvar er Fjármálavit?

Borgartún 35, 105 Reykjavík

(+354) 6920291

fjarmalavit@fjarmalavit.is

Fjármálavit er á

samfélagsmiðlum