Undanfarin misseri hefur áhugi á kennslu í fjármálalæsi aukist meðal kennara. Fagið er ekki tilgreint með skýrum hætti í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla og því er það undir hælinn lagt hversu mikla áherlsu fjármálalæsi fær í kennslu.

Af því sögðu er mikilvægt að fjármálafræðsla verði fest í sessi í námskrá grunn- og framhaldsskóla og að sett verði skýr og mælanleg hæfniviðmið svo ljóst sé hvað nemendur eigi að kunna þegar námi lýkur.

Í ritinu hér á síðunni er fjallað um fjármálalæsi og mikilvægi fræðslu. Farið er  yfir helstu niðurstöður Fjármálaleikanna 2020 milli nemenda í 10. bekk á Íslandi samanborið við niðurstöður fjármálalæsishluta nýjustu PISA könnunarinnar.

Helstu niðurstöður Fjármálaleika:

  • Stelpur skora hærra en strákar
  • Landsbyggðin sýnir betri árangur en höfuðborgarsvæðið
  • Landsbyggðarstelpur skora hæst
  • Höfuðborgarstrákar skora lægst
  • Einn af hverjum níu sýnir frammúrskarandi árangur með
    fullt hús stiga.
  • Þátttakendur sýna góðan árangur í persónulegum
    fjármálum og heimilisrekstri

Niðurstöður Fjármálaleikanna gefa vísbendingu um getu og færni unglinga hér á landi í fjármálalæsi sem þó ber að taka með fyrirvara þar sem fjöldi þátttakenda er óverulegur (550 af um 4000 í árganginum). Auk þess eru þátttakendur ekki valdir af handahófi heldur hafa þeir sjálfir valið að vera með eða verið valdir af kennara sem þar af leiðandi getur leitt til niðurstaðna sem endurspegla ekki heildina. Í PISA eru þátttakendur hins vegar mun fleiri og valdir úr dreifðu úrtaki sem gefur mun réttari niðurstöður.

Mestur er munurinn á meðaleinkunn stelpna á landsbyggðinni

og stráka á höfuðborgarsvæðinu.

Landsbyggðin skorar hærra en höfuðborgarsvæðið.

Þátttakendur sýna aðeins meiri árangur í fjármálum sem

snúa að þeim sjálfum.